Doprava

 

Doprava probíhá v odpoledních hodinách mezi 15.00 až 20:30 hodinou vždy v neděli, úterý a čtvrtek.Vyjma případů, kde je dovozní doba dohodnuta individuálně.

Zákazník je povinnen po předchozí osobní domluvě s pracovníkem provádějící rozvozy být doma k převzetí jídla v dohodnutou dobu , ten jej vždy dopředu telefonicky upozorní, že je na cestě.

 

Pokud zákazník nebude doma, nebudeme schopni se s ním spojit ani nezajistí jiný způsob doručení stravy(sousedi, náhradní místo nebo čas) strava tohoto závozu bude vyhozena a nebude nahrazena jiným termínem!!!!!!

 

 

Telefonní číslo na rozvoz je :

ranní rozvoz - 602 949 936 ..pondělí,středa,pátek

večerní rozvoz - 602 949 936 ..neděle,úterý,čtvrtek

pokud se nedovoláte, prosím pište bude Vás kontaktovat zpět.

 

 

 

-do všech lokalit Brna 800,-Kč měsíčně při závozu neděle, úterý, čtvrtek

-do všech lokalit Brna 1500,- měsíčně při závozu každý den kromě soboty

-doprava mimo Brno 4,-Kč /1km 

-možnost osobního odběru se od 14.11.2011 ruší